Thiết bị nhà hàng khach sạn

Xe vắt nước đôi

Mô tả: Mã: 215A13
Kích thước: 750*410*880 mm
Chất liệu: Nhựa
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Nhập khẩu
Ngày đăng: 28-09-2013

Chi tiết sản phẩm

 XE VẮT NƯỚC ĐƠN
Mã: B-040
Kích thước: 550x390x910 mm
Chất liệu: Nhựa

BIỂN BÁO SÀN ƯỚT
Mã: 216A01
Kích thước: 310*310*650 mm
Chất liệu: Nhựa

Ky rác 
Mã: C-019
Kích thước:
Chất liệu: Nhựa

CÂY LAU ƯỚT (CÂY LAU SÀN)
Mã: HXW01
Kích thước: 120 cm

CÂY LAU KIẾNG (BÔNG LAU KIẾN)
Mã: C-071
Kích thước: 16'' (40 cm)
 
CÂY NỐI DÀI 2m4
Mã: 219A07-24
Kích thước: 2.4 m

CÂY LAU KHÔ (CÂY LAU BỤI)
Mã: C-009
Kích thước: 60 cm

CÂY GẠT KIẾNG
Mã: 218A01-25
Kích thước: 10'' (25 cm)

Cao su lau kiếng 
Mã: 12D12004
Kích thước: 1.05*2CM

Cây cạo kiếng 
Mã: 217A15
Kích thước: 15CM

BÌNH XỊT 2 LÍT
Mã: 12D12214
Kích thước: 2L
Chất liệu: Nhựa

HỘP ĐỰGN DỤNG CỤ
Mã: B-039
Kích thước: 40x27.3x17 cm
Chất liệu: Inox