Thiết bị nhà hàng khach sạn

Xe đẩy hành lý

Mô tả: Mã: 185A02
Kích thước:
- 1100x610x1880 mm
- Ống Ø38, Bánh gai 6 inch
Chất liệu: Inox 201
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Nhập khẩu
Ngày đăng: 28-09-2013

Chi tiết sản phẩm

 XE ĐẨY HÀNH LÝ
Mã: 186A05
Kích thước: 
     - 500*380*1150 mm
     - Ống Ø32, dày 0.8 mm, Bánh xe 6 inch
Chất liệu: Inox 201

XE ĐẨY HÀNH LÝ
Mã: 186A06
Kích thước: 
     - 500*380*1150 mm
     - Ống Ø32, dày 0.8 mm, Bánh xe 6 inch
Chất liệu: Inox 201

XE ĐẨY HÀNH LÝ
Mã: 186A12
Kích thước: 
     - 1050*610*900 mm
     - Ống Ø38, dày 0.8 mm, Bánh 6 inch
Chất liệu: Inox 201

XE ĐẨY HÀNH LÝ
Mã: 186A11
Kích thước: 
     - 1050*610*900 mm
     - Ống Ø38, dày 0.8 mm, Bánh 6 inch
Chất liệu: Inox 201