Thiết bị nhà hàng khach sạn

Nồi hâm buffet vuông nắp kiếng chân inox

Mô tả: Mã: AT62593
Kích thước: 580x440x260
Chất liệu: Inox 201
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Nhập khẩu
Ngày đăng: 28-09-2013

Chi tiết sản phẩm

Nồi hâm buffet chữ nhật chân inox
Mã: AT61363-2
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup chữ nhật chân inox
Mã: AT61383
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet tròn chân inox
Mã: AT51363
Kích thước: 510x540x480
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup  tròn chân inox
Mã: AT51383
Kích thước: 510x540x480
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet chữ nhật chân inox   (nắp PC)
Mã: KS61363-2
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet tròn chân inox (nắp PC)
Mã: KS51363
Kích thước: 510x540x480
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup chữ nhật chân inox (nắp PC)
Mã: KS61383
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup tròn chân inox (nắp PC)
Mã: KS51383
Kích thước: 510x540x480
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet vuông nắp kiếng có khung chân 2/3
Mã: AT61293
Kích thước: 400x440x260
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet vuông nắp kiếng chân inox 2/3
Mã: AT62293
Kích thước: 400x400x260
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet tròn nắp kiếng có khung chân
Mã: N5-LHAT51293
Kích thước: 440x480x260
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet tròn nắp kiếng có chân
Mã: AT52293
Kích thước: 440x480x260
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet chữ nhật nắp kiếng có khung chân
Mã: AT61593
Kích thước: 580x440x260
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup tròn nắp kiếng có chân
Mã: AT52288
Kích thước: 480x460x440
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet  chữ nhật chân trắng
Mã: AT61162-2W
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup  chữ nhật chân trắng
Mã: AT61182W
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm buffet tròn chân inox
Mã: AT61363-2
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup tròn chân trắng
Mã: AT51182W
Kích thước: 510x540x480
Chất liệu: Inox 201 

Nồi hâm soup
Mã: AT51588
Kích thước: (Φ)360x400
Chất liệu: Inox 201

Nồi hâm soup
Mã: AT51388
Kích thước: (Φ)320x400
Chất liệu: Inox 201
 

NỒI ĐIỆN HÂM BUFFET CHỮ NHẬT CHÂN VÀNG (NẮP PC)
Mã: SK61161-1
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201

NỒI ĐIỆN HÂM SOUP CHỮ NHẬT CHÂN VÀNG (NẮP PC)
Mã: SK61181
Kích thước: 660x490x460
Chất liệu: Inox 201
 

NỒI ĐIỆN HÂM BUFFET TRÒN CHÂN VÀNG (NẮP PC)
Mã: SK51161
Kích thước: 510x540x480
Chất liệu: Inox 201