Thiết bị nhà hàng khach sạn

Dây phân cách

Mô tả: Mã: DPC-XV
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Nhập khẩu
Ngày đăng: 01-10-2013

Chi tiết sản phẩm

Dây phân cách

Mã: DPC-XV