Thiết bị nhà hàng khach sạn

Cây lau khô

Mô tả: Mã: C-009
Kích thước: 60 cm
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Nhập khẩu
Ngày đăng: 30-09-2013

Chi tiết sản phẩm

Cây lau khô

Mã: C-009
Kích thước: 60 cm